صفحه اصلیفروشندگاندرج بنر ویژهبازاریابیفروشگاهتماس با مادرباره ماسایتهای ایرانیاخبار و مقالات ایستگاه آگهیتالار گفتگومجوزها

 

صفحه 1

پدر و مادر زن یا شوهر

پدر و مادر زن یا شوهر

آیا دخالت پدر و مادر زن یا شوهر لطمه ای بارکان ازدواج وارد نمی آورد؟ چرا دخالتهای بی مورد پدر و مادر زن یا شوهر منبع اختلاف بزرگی بوده و باعث مزاحمت در ایجاد روابط مطلوب فیما بین زن و شوهر میشود اختلافات موجود در اینجا از دو چشمه جریان دارد یا به علت این است که زن و شوهر نمی توانند استقلال روحی خود را حفظ کرده و از حیطه نفوذ پدر و مادر مصون دارند یا بعلت این است که پدر و مادر نمی خواهند بزودی بچه های خود را ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
عوامل اقتصادی در ازدواج

عوامل اقتصادی در ازدواج

آیا عوامل اقتصادی ربطی با اختلافات زناشویی دارد؟ این مسئله مربوط به عامل سومی است که از منابع خارج سرچشمه می گیرد در جامعه امروزی ما نقش اقتصادی سریعا در تغییر میباشد و این نقش اقتصادی موجود بین زن و شوهر واژگون می شود فشار و نقصی که دراثر این تغییرات حاصل می شودتااندازه زیادی باعث نارضایتی و اختلافات خانوادگی میباشند. زن و شوهر ممکن است موزون و بالغ باشند در علائق و نحوه زندگی توافق کامل داشته باشند و ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
سازگاری تربیتی و فرهنگی

سازگاری تربیتی و فرهنگی

آیا این مسئله برای سعادت ازدواج مانعی نخواهد بود؟ اینگونه اختلافات عامل ثانی و مهم اختلافات زناشویی هستند زن و شوهر ممکن است کاملا ثابت و موزون باشند ولی چنانچه از لحاظ زمینه تربیتی و فرهنگی نظریات و علائق میزان اجتماعی و ارزش اخلاقی و بالاخره در نحوه زندگی اختلافی داشته باشند با اختلافات زیادی روبرو شده و به سختی می توانند هم آهنگی و تطبیق بوجود آورند. اینگونه افراد از لحاظ تربیتی ناسازگار هستند اخ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
تغییر شخصیت افراد در ازدواج

تغییر شخصیت افراد در ازدواج

آیا ازدواج شخصیت افراد را تغییر نمی دهد؟ در اثر ازدواج روابط جدیدی به وجود می آید که خود در رفتار و سلوک زن و شوهر موثر می باشد و بعضی از افراد در آب و هوای گرم مطمئن و محرک حاصله از روابط زناشویی نشو و نما می نمایند ولی اصولا مرد یا زن همان شخصیت استوار و محکم خود را در زناشویی هم داشته و به همان طریقی رفتار می کنند که قبل از ازدواج هم داشته اند. مطالعات مختلف نشان داده افرادی که همیشه دوست و صمیمی...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
سازگاری حقیقی

سازگاری حقیقی

آیا این عامل در توافق زن و شوهر اهمیتی دارد؟ کاملا شکست یا موفقیت زناشویی بستگی تام به شخصیت زن و شوهر دارد خلق و خوی طرفین تمایلات و رفتار آنها و بالاخره سطح فکر و عمل آنها اهمیت زیادی در برقراری و یا انهدام ارکان زناشویی دارد عده ای اصولا از لحاظ روحی شایستگی ازدواج ندارند افرادی که دارای مزاج عصبانی و یا تمایلات پیسکوپاتیک هستند به هیچ وجه نمی توانند در روابط خود تطبیق حاصل کنند. به خصوص در مورد ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
علل درگیریهای زناشویی

علل درگیریهای زناشویی

علل اصلی اختلافات زناشویی کدامند؟ اختلافات زناشویی ممکن است به علل مختلف بروز کند این اختلالات را می توان به سه گروه تقسیم کرد اولا منازعات ممکن است به علت رشد و بی ثباتی روحی زن یا شوهر یا هر دوی آنها بوده و به علت اختلافات عصبی موجود در شخصیت آنها نتوانند آنطوریکه شایسته است با یکدیگر توافق و تطابق حاصل نمایند. ثانیا ممکن است به این علت باشد که طرفین همسر موافق و همپایه خود را انتخاب نکرده اند ممک...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
درگیریهای زناشویی

درگیریهای زناشویی

آیا با این همه منازعاتی که در زناشویی دیده می شود اکثرا منجر به طلاق می شود این حدس زده نمی شود که ازدواجهای امروزه کمتر قرین به سعادت است تا گذشته؟ منازعات زناشویی تازگی ندارد حتی آدم و حوا هم در باغ eden با چنین اشکالاتی مواجه شدند از ابتدای خلقت هم زن و شوهر با یکدیگر نزاع داشتند و این نزاعها مجددا به آشتی و صلح و صفا مبدل می گردید در سابق با وجود چنین کشمکشی اساس فامیل و رشته زناشویی در اثر نیروهای خارجی ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
تغییر وظایف خانواده

تغییر وظایف خانواده

از چه نظر وظایف خانواده های امروزی با گذشته متفاوت می باشد؟ خانواده های امروزی نمی توانند مثل سابق از لحاظ اقتصادی واحدی مستغنی و بی نیاز باشند اعضای خانواده با یکدیگر کار نمی کنند و عده کثیری از خانمهای شوهردار در خارج از منزل مشغول کارند از طرف دیگر خانواده های امروزی مرکز اصلی تعلیم تربیت,تفریح,یاحفاظت و حراست اعضاء آن خانواده نمی باشند. سابقا منزل هم کارخانه بود و هم مدرسه هم زمین بازی بود و هم بیما...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
زناشویی ایده آل

زناشویی ایده آل

جه نوع ازدواجی ایده آل است؟ زناشویی ایده آل آن است که به طور اکمل اهداف اصلی زناشویی را تامین کند منظور اصلی از ازدواج سه چیز است:رفاقت,الفت جنسی وبرقراری خانواده به عبارت دیگر زناشویی مبتنی است بر احتیاج بزندگی کردن با یکدیگر و امنیت روحی حاصل ازآن احتیاج به اظهار و نمایاندن میل جنسی و میل به ایجاد نسل و بنابراین آن ازدواجی ایده آل خواهد بود که از عهده ایفای این اهداف به خوبی برآید. مسلما رفاقت و د...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
روابط قبل از زناشویی

روابط قبل از زناشویی

آیا بین جوانان امروزی روابط قبل از ازدواج بیشتر از گذشته مشاهده میشود؟ در نیمه قرن اخیر تعداد جوانانی که قبل از ازدواج روابط جنسی دارند فوق العاده فزونی یافته شاید علت آن ترقی و توسعه وضع طبی و اجتماعی است که روابط جنسی قبل از زناشویی را عملی تر و قابل قبول تر جلوه داده است گذشته از جنبه های اخلاقی و مذهبی عیب و زیان روابط قبل از زناشویی در کلمات دکتر دیکیسنون خلاصه می شود که عبارتند از ترس از آبستنی,عفونت و...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
پرهیز از فعالیت جنسی

پرهیز از فعالیت جنسی

آیا خودداری از فعالیت جنسی مضر است؟ منظور از خودداری جنسی احتراز کامل از فعالیت جنسی است باید گفت این امر در عده بسیار کمی مشاهده می شود امکان دارد که جلوی فعالیت های جنسی را سد نمود و گر چه از مقاربت احتراز می شود ولیکن این غریزه از طرق دیگری تامین می شود احتلام شبانه غیر ارادی,جلق,معاشقه انواع فعالیتهای جنسی هستند که بجای مقاربت در نوجوانان و بالغین مشاهده می شود. طبق مطالعات kinsey درمتجاوز از 90...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
تحلیل قوای جنسی در مردان

تحلیل قوای جنسی در مردان

مسئله سن در قدرت جنسی مرد چه تاثیری دارد؟ گرچه خیلی از مردان در سنین حدود پنجاه سالگی دچار اختلالات جسمی و روحی مخصوصی می شوند که به نام تحلیل قوای جنسی معروف میباشد معهذا با آنچه که در خانمها بدوران یائسگی معروف است متفاوت می باشد یائسگی در زن قطع قاعدگی و از بین رفتن قدرت تولید مثل است ولی درمرد قدرت تولید مثل یکمرتبه ازبین نرفته و علائم روحی و جسمی مشخصی در این دوره مشاهده نمیشود. با پیشرفت سن می...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
روابط جنسی هنگام بارداری

روابط جنسی هنگام بارداری

بعد از اینکه زن آبستن شد تا چه مدت می تواند روابط جنسی را ادامه داد؟ در بین خیلی از پستانداران به محض اینکه موجود ماده آبستن می شود دیگر به هیچ وجه موجود نر را قبول نکرده و در زمان آبستنی فعالیت جنسی او از بین می رود در بین خیلی از مردم بدوی هم روابط جنسی هنگام آبستنی و حتی شیر دادن ممنوع می باشد briffault پیشنهاد می کند که مثل دوره قاعدگی این امتناع مربوط به خود زن است. زنهای قدیمی جهت ایجاد م...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
آیا جلوگیری از آبستنی مضر است؟

آیا جلوگیری از آبستنی مضر است؟

آیا کاربرد وسائل جلوگیری از باروری ضررری هم دارد؟ روشهایی که درمراکز علمی و توسط پزشکان تجویز می گرددکاملا بی ضررمیباشند ما دراین باره مطالعات گسترده ای داشته وهیچگونه اثر سوئی از کاربرد آنها مشاهده ننموده ایم البته روشهایی وجود دارند که ممکن است مضر باشند مثل داخل کردن بعضی اشیاء در رحم و یا توسل به جماع منقطع و کاربرد مواد شیمیایی قوی در مورد شستشو و و سائل شیمیایی دیگر. اینها ممکن است سبب احتقان ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
پیشگیری از آبستنی و تطابق جنسی

پیشگیری از آبستنی و تطابق جنسی

جلوگیری از آبستنی چنانچه از لحاظ سلامتی,اجتماعی,اقتصادی و یا جهات دیگر لازم باشد که از آبستنی جلوگیری شود و یا به تعویق بیافتد به هیچ وجه نمی توان متکی به شانس بود چون امکان دارد آبستنی در اثر اولین مقاربت انجام گیرد بنابراین لازم است از همان اوائل کار وسائل جلوگیری استفاده شود. بهتر است برای جلوگیری از ترس و اضطرابی که در اثر آبستنی غیره منتظره پیش می آید از همان اوائل ازدواج وسائل جلوگیری بکار رو...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
تعداد فرزندان

تعداد فرزندان

هر خانواده چند فرزند باید داشته باشد؟ آنقدر عوامل فردی در اینجا دخیل هستند که به اشکال می توان اظهار نظر قطعی نمود سلامتی والدین به خصوص مادر,سن آنها,وضعیت اقتصادی و اجتماعی تمایلات فردی آنها و بالاخره عوامل فردی و اجتماعی دیگری را باید در نظر گرفت گزارش عمومی سال 1940 در آمریکا نشان داد که خانمهای متاهل سفید پوست به طور متوسط قدری بیشتر از سه بچه می آورند. و تعداد آنها تا اندازه زیادی مربوط به سطح ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
انتخاب اولین بارداری

انتخاب اولین بارداری

چه مدت پس از ازدواج باید بچه دار شد؟ نمی توان نظر قطعی ابراز کرد زیرا سن شوهر و زن سلامتی آنها وضع اقتصادی و اجتماعی آنها و همچنین شخصیت آنها را باید در نظر گرفت روی هم رفته آنهایی که ازدواج می کنند پیشنهاد این است که لااقل تا یک سال پس از ازدواج صبر کنند در اثر ازدواج زن و مردی که دارای شخصیت و اطوار مختلف هستند در تماس نزدیک روزانه قرار می گیرند و مدتی وقت لازم است. تا از لحاظ خلق و خو و واکنش خود...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
سن قانونی برای ازدواج

سن قانونی برای ازدواج

سن قانونی ازدواج در آمریکا چقدر است؟ سن قانونی ازدواج در ایالات مختلف متفاوت می باشد و بعلاوه بستگی دارد به اینکه با رضایت یا بدون رضایت والدین انجام بگیرد در بعضی از ایالات چنانچه والدین راضی باشند دخترها در سن 12 سالگی و پسرها در سن 14 سالگی ازدواج می کنند در بیشتر ایالات برای دخترها 16 سالگی و برای پسرها 18 سالگی است. به شرطی که والدین رضایت داده باشند بدون اجازه والدین سن قانونی باید بیشتر باشد ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
سن ازدواج

سن ازدواج

بهترین سن ازدواج چه موقعی است؟ بهترین سن ازدواج آن موقعی است که بلوغ روحی و اجتماعی بوجود آمده باشد گر چه ممکن است افراد جوان در سنین 16 و 18 از لحاظ بیولوژیکی آماده ازدواج باشند ولی از لحاظ روحی و اجتماعی هنوز تا چند سال بعد رشد کافی برای قبول مسئولیت ازدواج و والدین شدن را ندارند بنابراین به تنهایی سن را ملاک آمادگی برای ازدواج نمی توان دانست. درجه بلوغ شخص زا لحاظ سطح فکر و رفتار دارای اهمیت بیشت...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
عدم تناسب دستگاه تناسلی

عدم تناسب دستگاه تناسلی

آیا عدم تناسب دستگاه تناسلی مرد و زن تولید اشکال می کند؟ عده ای تصور می کنند که عدم تناسب دستگاه تناسلی علت عمده ناسازگاریهای جنسی می باشد در صورتی که این طور نبوده و فقط در موارد استثنایی عدم تناسب ممکن است سبب اشکالات عضوی در مقاربت و یا عدم توازن جنسی بشود آلت مرد ممکن است به اندازه ای بزرگ باشد. که هنگام مقاربت برای زن تولید درد و ناراحتی بکند بخصوص وقتی که خود را محکم گرفته و بترسد البته این ...ادامه مطلب     امتیاز: 0     نویسنده: leilon
صفحه 1

 


تبليغ ...

تبليغ ...