البرزسل
Skip Navigation Links
طرح توجیهی و کسب کار کارآفرینی بازیافت ضایعات سنگی

طرح توجیهی و کسب کار کارآفرینی بازیافت ضایعات سنگی

لطفا رای دهید (0 رای)
روش دریافت: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 5,000 تومان

معرفی محصول:
1- مقدمه
2 - عوامل موثر در تولید ضایعات سنگ
3 – میزان تولید ضایعات سنگی
4 – تولید ضایعات سنگی در ایران
5 – بازیابی و استفاده مجدد از ضایعات سنگی
5 – 1 – تولید پودر سنگ
انتقال ضایعات سنگی توسط فیدر یا کامیون به سرند
5 – 2 – تولید سنگ مصنوعی
5 – 3 – تولید مصنوعات سنگی
5 – 3 – 1 سنگ هایی که ضایعات آن ها در تولید مصنوعات سنگی استفاده می شود .
5 – 3 – 2 – شرایط استفاده از ضایعات سنگ های تراورتن در تولید مصنوعات سنگی
5 – 3 – 3 – تأثیر تنوع رنگ های سنگ در تولید مصنوعات سنگی
5 – 3 – 4 – مسائل کلی مربوط به تولید مصنوعات سنگی
5 – 3 – 5 – انواع مصنوعات ساخته شده از ضایعات سنگی
5 – 3 – 5 – 1 – سنگ آنتیک ( فانتزی )
5 – 3 – 5 – 2 – مراحل نولید سنگ های آنتیک
5 – 3 5 – 3 – ابعاد ضایعات و های پلاکها و کاربرد آنها برای تولید سنگ آنتیک
5 – 3 – 4 – 5 – مشکلات موجود در تولید سنگهای آنتیک
ضخامت 5 الی 7 سانتی متر برای استفاده در پله ساختمانها.
5 – 3 – 5 – 5 - مراحل تولید سنگهای آنتیک از طریق معرق
5 – 3 – 5 – 6 – سنگ گیوتینی ( سنگ لقمه )
5 – 4 – تولید سیمان های ویژه
5 – 5 – تولید کاشی ها و کف پوش ها
5 – 6 – تولید آسفالـــت های ویژه
6 – وضعیت استفاده از ضایعات
6 – 1 – وضعیت تولید پودر سنگ در کشور
6 – 2 – وضعیت تولید سنگ دانه بندی شده در کشور
7 - نمونه برآورد هزینه ایجاد یک واحد تولید سنگ آنتیک و لقمه
نوع فعالیت یا محصولات تولیدی
محوطه سازی
ساختمان سازی
تأسیسات عمومی و تجهیزات با مشخصات آنها :
ماشین آلات وتجهیزات
وسایل حمل ونقل داخل و خارج ارخانه
مواد اولیه
برآورد هزینه آب ، برق و سوخت مصرفی
برآورد هزینه تعمیرات ونگهداری
برآورد حقوق و دستمزد و نیروی انسانی
برآورد سرمایه ثابت هزینه های سرمایه ای
هزینه های قبل از بهره برداری
برآورد سرمایه در گردش
نحوه ی سرمایه گذاری ( مبالغ بر هزار ریال )
برآورد هزینه استهلاک
هزینه های تولید سالیانه
محاسبه مقطه سر به سر ( در 100٪ راندمان )
قیمت تمام شده محصول
برج استخراج
عملیات واحد
6 - نتیجه گیری

1- مقدمه
2 - عوامل موثر در تولید ضایعات سنگ
3 – میزان تولید ضایعات سنگی
4 – تولید ضایعات سنگی در ایران
5 – بازیابی و استفاده مجدد از ضایعات سنگی
5 – 1 – تولید پودر سنگ
انتقال ضایعات سنگی توسط فیدر یا کامیون به سرند
5 – 2 – تولید سنگ مصنوعی
5 – 3 – تولید مصنوعات سنگی
5 – 3 – 1 سنگ هایی که ضایعات آن ها در تولید مصنوعات سنگی استفاده می شود .
5 – 3 – 2 – شرایط استفاده از ضایعات سنگ های تراورتن در تولید مصنوعات سنگی
5 – 3 – 3 – تأثیر تنوع رنگ های سنگ در تولید مصنوعات سنگی
5 – 3 – 4 – مسائل کلی مربوط به تولید مصنوعات سنگی
5 – 3 – 5 – انواع مصنوعات ساخته شده از ضایعات سنگی
5 – 3 – 5 – 1 – سنگ آنتیک ( فانتزی )
5 – 3 – 5 – 2 – مراحل نولید سنگ های آنتیک
5 – 3 5 – 3 – ابعاد ضایعات و های پلاکها و کاربرد آنها برای تولید سنگ آنتیک
5 – 3 – 4 – 5 – مشکلات موجود در تولید سنگهای آنتیک
ضخامت 5 الی 7 سانتی متر برای استفاده در پله ساختمانها.
5 – 3 – 5 – 5 - مراحل تولید سنگهای آنتیک از طریق معرق
5 – 3 – 5 – 6 – سنگ گیوتینی ( سنگ لقمه )
5 – 4 – تولید سیمان های ویژه
5 – 5 – تولید کاشی ها و کف پوش ها
5 – 6 – تولید آسفالـــت های ویژه
6 – وضعیت استفاده از ضایعات
6 – 1 – وضعیت تولید پودر سنگ در کشور
6 – 2 – وضعیت تولید سنگ دانه بندی شده در کشور
7 - نمونه برآورد هزینه ایجاد یک واحد تولید سنگ آنتیک و لقمه
نوع فعالیت یا محصولات تولیدی
محوطه سازی
ساختمان سازی
تأسیسات عمومی و تجهیزات با مشخصات آنها :
ماشین آلات وتجهیزات
وسایل حمل ونقل داخل و خارج ارخانه
مواد اولیه
برآورد هزینه آب ، برق و سوخت مصرفی
برآورد هزینه تعمیرات ونگهداری
برآورد حقوق و دستمزد و نیروی انسانی
برآورد سرمایه ثابت هزینه های سرمایه ای
هزینه های قبل از بهره برداری
برآورد سرمایه در گردش
نحوه ی سرمایه گذاری ( مبالغ بر هزار ریال )
برآورد هزینه استهلاک
هزینه های تولید سالیانه
محاسبه مقطه سر به سر ( در 100٪ راندمان )
قیمت تمام شده محصول
برج استخراج
عملیات واحد
6 - نتیجه گیری

1- مقدمه
2 - عوامل موثر در تولید ضایعات سنگ
3 – میزان تولید ضایعات سنگی
4 – تولید ضایعات سنگی در ایران
5 – بازیابی و استفاده مجدد از ضایعات سنگی
5 – 1 – تولید پودر سنگ
انتقال ضایعات سنگی توسط فیدر یا کامیون به سرند
5 – 2 – تولید سنگ مصنوعی
5 – 3 – تولید مصنوعات سنگی
5 – 3 – 1 سنگ هایی که ضایعات آن ها در تولید مصنوعات سنگی استفاده می شود .
5 – 3 – 2 – شرایط استفاده از ضایعات سنگ های تراورتن در تولید مصنوعات سنگی
5 – 3 – 3 – تأثیر تنوع رنگ های سنگ در تولید مصنوعات سنگی
5 – 3 – 4 – مسائل کلی مربوط به تولید مصنوعات سنگی
5 – 3 – 5 – انواع مصنوعات ساخته شده از ضایعات سنگی
5 – 3 – 5 – 1 – سنگ آنتیک ( فانتزی )
5 – 3 – 5 – 2 – مراحل نولید سنگ های آنتیک
5 – 3 5 – 3 – ابعاد ضایعات و های پلاکها و کاربرد آنها برای تولید سنگ آنتیک
5 – 3 – 4 – 5 – مشکلات موجود در تولید سنگهای آنتیک
ضخامت 5 الی 7 سانتی متر برای استفاده در پله ساختمانها.
5 – 3 – 5 – 5 - مراحل تولید سنگهای آنتیک از طریق معرق
5 – 3 – 5 – 6 – سنگ گیوتینی ( سنگ لقمه )
5 – 4 – تولید سیمان های ویژه
5 – 5 – تولید کاشی ها و کف پوش ها
5 – 6 – تولید آسفالـــت های ویژه
6 – وضعیت استفاده از ضایعات
6 – 1 – وضعیت تولید پودر سنگ در کشور
6 – 2 – وضعیت تولید سنگ دانه بندی شده در کشور
7 - نمونه برآورد هزینه ایجاد یک واحد تولید سنگ آنتیک و لقمه
نوع فعالیت یا محصولات تولیدی
محوطه سازی
ساختمان سازی
تأسیسات عمومی و تجهیزات با مشخصات آنها :
ماشین آلات وتجهیزات
وسایل حمل ونقل داخل و خارج ارخانه
مواد اولیه
برآورد هزینه آب ، برق و سوخت مصرفی
برآورد هزینه تعمیرات ونگهداری
برآورد حقوق و دستمزد و نیروی انسانی
برآورد سرمایه ثابت هزینه های سرمایه ای
هزینه های قبل از بهره برداری
برآورد سرمایه در گردش
نحوه ی سرمایه گذاری ( مبالغ بر هزار ریال )
برآورد هزینه استهلاک
هزینه های تولید سالیانه
محاسبه مقطه سر به سر ( در 100٪ راندمان )
قیمت تمام شده محصول
برج استخراج
عملیات واحد
6 - نتیجه گیری

1- مقدمه
2 - عوامل موثر در تولید ضایعات سنگ
3 – میزان تولید ضایعات سنگی
4 – تولید ضایعات سنگی در ایران
5 – بازیابی و استفاده مجدد از ضایعات سنگی
5 – 1 – تولید پودر سنگ
طرح توجیهی و کسب کار کارآفرینی بازیافت ضایعات سنگی
طرح توجیهی و کسب کار کارآفرینی بازیافت ضایعات سنگی
طرح توجیهی و کسب کار کارآفرینی بازیافت ضایعات سنگی
محصول: طرح توجیهی و کسب کار کارآفرینی بازیافت ضایعات سنگی
تاریخ به روزرسانی: 1393/7/29
وزن: 200 گرم
قیمت: 5,000 تومان
فروشنده: اطلس
تلفن فروشنده: 09178712873
گفتگوی خصوصی با فروشنده
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره طرح توجیهی و کسب کار کارآفرینی بازیافت ضایعات سنگی نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: طرح توجیهی و کسب کار کارآفرینی بازیافت ضایعات سنگی
پشتیبانی: اطلس
09178712873
پشتیبانی
پشتیبانی