البرزسل
Skip Navigation Links
آموزش تکنیک های تست زنی در کنکور

آموزش تکنیک های تست زنی در کنکور

لطفا رای دهید (0 رای)
روش دریافت: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 4,000 تومان

معرفی محصول:
آموزش تکنیک های تست زنی در کنکور
همینطور اگر به 50% سوالات درست جواب داده باشید و نصف دیگر را با کمک تکنیک های ارایه شده علامت بزنید رتبه شما از 50% به 7/84% افزایش ‏می ‏یابد. دکتر عباسپور (رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) : گذشت زمان و متحول نشدن روش آزمون باعث شد که نتیجه آن تغییر یابد و کـسانی در کنکور پذیرفته شوند که مهارت های بیشتری صرفاً در تست زنی داشته باشند. اخیراً برخی مؤسسات صرفاً با همین روش، یعنی افزایش مهارت های تست زنی ضریب پذیرفته شدن داوطلبان را افزایش داده اند.
محتوای مجموعه : استراتژی ها و تاکتیک های تست زنی با کمترین معلومات به کمک روشهای هفت گانه کشف گزینه صحیح با استفاده از اصول مهندسی معکــوس و منطق فازی آشنایی کامل با روانشناسی طراحان سوالات کنکور آشنایی کامل با روشهای صحیح تست زنی تشخیص تفاوت بین تست های استاندارد و غیر استاندارد روشهای کاهش اظطراب و استرس افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال تا 50% آموزش مدیریت زمان و تقسیم بندی زمانی صحیح همراه با بیان اسرار موفقیت N.L.P آموزش بصورت گویا و قابل فهم بهمراه حل نمونه سوالات کنکورهای سالهای قبل با این روش
برای اثبات کارآیی این روشها به اختصار اشاره ‏می‏کنیم که اگر شما در کنکور امسال 80% را بر مبنای دانش خویش درست علامت بزنید و 20% بقیه را با روشهای ارایه شده در این مجموعه علامت بزنید، امتیاز شما به جای 80% به رقم باور نکردنی 6/99% خواهد رسید.
استراتژی ها و تاکتیک های تست زنی با کمترین معلومات
به کمک روشهای هفت گانه کشف گزینه صحیح
با استفاده از اصول مهندسی معکــوس و منطق فازی
آشنایی کامل با روانشناسی طراحان سوالات کنکور
آشنایی کامل با روشهای صحیح تست زنی
تشخیص تفاوت بین تست های استاندارد و غیر استاندارد
روشهای کاهش اظطراب و استرس
افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال تا 50%
آموزش مدیریت زمان و تقسیم بندی زمانی صحیح
همراه با بیان اسرار موفقیت N.L.P
آموزش بصورت گویا و قابل فهم
بهمراه حل نمونه سوالات کنکورهای سالهای قبل با این روش

آموزش تکنیک های تست زنی در کنکور
همینطور اگر به 50% سوالات درست جواب داده باشید و نصف دیگر را با کمک تکنیک های ارایه شده علامت بزنید رتبه شما از 50% به 7/84% افزایش ‏می ‏یابد. دکتر عباسپور (رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) : گذشت زمان و متحول نشدن روش آزمون باعث شد که نتیجه آن تغییر یابد و کـسانی در کنکور پذیرفته شوند که مهارت های بیشتری صرفاً در تست زنی داشته باشند. اخیراً برخی مؤسسات صرفاً با همین روش، یعنی افزایش مهارت های تست زنی ضریب پذیرفته شدن داوطلبان را افزایش داده اند.
محتوای مجموعه : استراتژی ها و تاکتیک های تست زنی با کمترین معلومات به کمک روشهای هفت گانه کشف گزینه صحیح با استفاده از اصول مهندسی معکــوس و منطق فازی آشنایی کامل با روانشناسی طراحان سوالات کنکور آشنایی کامل با روشهای صحیح تست زنی تشخیص تفاوت بین تست های استاندارد و غیر استاندارد روشهای کاهش اظطراب و استرس افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال تا 50% آموزش مدیریت زمان و تقسیم بندی زمانی صحیح همراه با بیان اسرار موفقیت N.L.P آموزش بصورت گویا و قابل فهم بهمراه حل نمونه سوالات کنکورهای سالهای قبل با این روش
برای اثبات کارآیی این روشها به اختصار اشاره ‏می‏کنیم که اگر شما در کنکور امسال 80% را بر مبنای دانش خویش درست علامت بزنید و 20% بقیه را با روشهای ارایه شده در این مجموعه علامت بزنید، امتیاز شما به جای 80% به رقم باور نکردنی 6/99% خواهد رسید.
استراتژی ها و تاکتیک های تست زنی با کمترین معلومات
به کمک روشهای هفت گانه کشف گزینه صحیح
با استفاده از اصول مهندسی معکــوس و منطق فازی
آشنایی کامل با روانشناسی طراحان سوالات کنکور
آشنایی کامل با روشهای صحیح تست زنی
تشخیص تفاوت بین تست های استاندارد و غیر استاندارد
روشهای کاهش اظطراب و استرس
افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال تا 50%
آموزش مدیریت زمان و تقسیم بندی زمانی صحیح
همراه با بیان اسرار موفقیت N.L.P
آموزش بصورت گویا و قابل فهم
بهمراه حل نمونه سوالات کنکورهای سالهای قبل با این روش

آموزش تکنیک های تست زنی در کنکور
همینطور اگر به 50% سوالات درست جواب داده باشید و نصف دیگر را با کمک تکنیک های ارایه شده علامت بزنید رتبه شما از 50% به 7/84% افزایش ‏می ‏یابد. دکتر عباسپور (رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) : گذشت زمان و متحول نشدن روش آزمون باعث شد که نتیجه آن تغییر یابد و کـسانی در کنکور پذیرفته شوند که مهارت های بیشتری صرفاً در تست زنی داشته باشند. اخیراً برخی مؤسسات صرفاً با همین روش، یعنی افزایش مهارت های تست زنی ضریب پذیرفته شدن داوطلبان را افزایش داده اند.
محتوای مجموعه : استراتژی ها و تاکتیک های تست زنی با کمترین معلومات به کمک روشهای هفت گانه کشف گزینه صحیح با استفاده از اصول مهندسی معکــوس و منطق فازی آشنایی کامل با روانشناسی طراحان سوالات کنکور آشنایی کامل با روشهای صحیح تست زنی تشخیص تفاوت بین تست های استاندارد و غیر استاندارد روشهای کاهش اظطراب و استرس افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال تا 50% آموزش مدیریت زمان و تقسیم بندی زمانی صحیح همراه با بیان اسرار موفقیت N.L.P آموزش بصورت گویا و قابل فهم بهمراه حل نمونه سوالات کنکورهای سالهای قبل با این روش
برای اثبات کارآیی این روشها به اختصار اشاره ‏می‏کنیم که اگر شما در کنکور امسال 80% را بر مبنای دانش خویش درست علامت بزنید و 20% بقیه را با روشهای ارایه شده در این مجموعه علامت بزنید، امتیاز شما به جای 80% به رقم باور نکردنی 6/99% خواهد رسید.
استراتژی ها و تاکتیک های تست زنی با کمترین معلومات
به کمک روشهای هفت گانه کشف گزینه صحیح
با استفاده از اصول مهندسی معکــوس و منطق فازی
آشنایی کامل با روانشناسی طراحان سوالات کنکور
آشنایی کامل با روشهای صحیح تست زنی
تشخیص تفاوت بین تست های استاندارد و غیر استاندارد
روشهای کاهش اظطراب و استرس
افزایش سرعت عمل و سرعت انتقال تا 50%
آموزش مدیریت زمان و تقسیم بندی زمانی صحیح
همراه با بیان اسرار موفقیت N.L.P
آموزش بصورت گویا و قابل فهم
بهمراه حل نمونه سوالات کنکورهای سالهای قبل با این روش

همینطور اگر به 50% سوالات درست جواب داده باشید و نصف دیگر را با کمک تکنیک های ار
7/84% افزایش ‏می ‏یابد. دکتر عباسپور (رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) : گذشت
نتیجه آن تغییر یابد و کـسانی در کنکور پذیرفته شوند که مهارت های بیشتری صرفاً در
با همین روش، یعنی افزایش مهارت های تست زنی ضریب پذیرفته شدن داوطلبان را افزایش د
محتوای مجموعه : استراتژی ها و تاکتیک های تست زنی با کمترین معلومات به کمک روشهای
اصول مهندسی معکــوس و منطق فازی آشنایی کامل با روانشناسی طراحان سوالات کنکور آشن
آموزش تکنیک های تست زنی در کنکور
آموزش تکنیک های تست زنی در کنکور
آموزش تکنیک های تست زنی در کنکور
محصول: آموزش تکنیک های تست زنی در کنکور
تاریخ به روزرسانی: 1393/7/29
وزن: 200 گرم
قیمت: 4,000 تومان
فروشنده: اطلس
تلفن فروشنده: 09178712873
گفتگوی خصوصی با فروشنده
پشتیبانی و نظرات   (1 نظر)
مرتب سازی بر اساس:


رضا رشیدی کد: 18

آموزش ویادگیری تستزنی خوب است

1395/2/4


 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره آموزش تکنیک های تست زنی در کنکور نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: آموزش تکنیک های تست زنی در کنکور
پشتیبانی: اطلس
09178712873
پشتیبانی
پشتیبانی