البرزسل
Skip Navigation Links
پایان نامه نفت

پایان نامه نفت

لطفا رای دهید (0 رای)
روش دریافت: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 14,000 تومان

معرفی محصول:
پایان نامه نفت=سیالات+جریانی پایدار+ناپایدار+سرعت جریان دوفازی+طریقه رسم نمودارVLP+عملکرد چاههای گاز
1-1 سیالات مخازن:
1-1-1 سیالات تراکم ناپذیر:
1-1-2 سیالات تقریبا تراکم پذیر:
1-1-3 سیالات تراکم پذبر :
1-2 رژیم های جریانی:
1-2-1 رژیم جریانی پایدار:
1-2-2 رژیم جریانی حالـــت ناپایدار:
1-2-3 رژیم جریانی شبه پایدار:
1-3 معادله جریان شعاعی یکنواخت سیال غیرقابل تراکم:
1-4 معادله حرکت سیال درجریان شعاعی برای حالـــت نیمه پایا:
1-5 جریان شعاعی گازها در حالـــت پایا:
1-6 عملکرد جریان در چاههای نفتی:
عملکرد چاههای نفتی (عمودی):
1-7: جریان گذرا در مخازن زیر اشباع:
1-7-2 جریان پایدار:
1-7-3 جریان شبه پایدار:
ب:کاهش گرانودی:
ج:کاهش نسبت وافزایش d:
مخازن غیر اشباع:
ناحیه اول: منطقه غیر اشباع:
1-12 روش kilns clark:
عملکرد جریان در چاههای گازی
2-1 عملکرد چاههای گازی(عمودی):
2-2 شاخص بهره دهی برای چاههای گازی:
ناحیه اول: منطقه ای با فشارکم:
ناحیه سوم:منطقه با فشار بالا:
3-1 well per formance:
3-2 جریان مایع تک فازی:
3-3 جریان های تک فازی در چاههای نفت:
3-3 رژیم های جریان:
سرعت ظاهری فاز مایع (super ficial velocity):
سرعت :
سرعت واقعی:
سرعت جریان دوفازی:
جرم ویژه:
برای محاسبه ضریب اصطحکاک وافت فشار:
گرانروی:
مدل جریان هموژنHomogeneous –flow model)):
مدل جریان جداشده یا تفکیک شده :separated-flow model)):
3-6-1 :مدل جریان هموژن :
براساس واحدهای میادین:
3-7-1 :روش دما وضریب تراکم پذیری میانگین متوسط:
3-8 روش cullender,smith :
خلاصه:well bore performance:
3-10 طریقه رسم نمودار VLP:
4-2 جریان صوتی و شبه صوتی:
4-3 جریان تابع تک فازی :
این پایان نامه شامل 109 صفحه و همچنین به دلیل وجود عکـس و نمودار و جدول حجم بالایی معادل 100مگابایت دارد .

پایان نامه نفت=سیالات+جریانی پایدار+ناپایدار+سرعت جریان دوفازی+طریقه رسم نمودارVLP+عملکرد چاههای گاز
1-1 سیالات مخازن:
1-1-1 سیالات تراکم ناپذیر:
1-1-2 سیالات تقریبا تراکم پذیر:
1-1-3 سیالات تراکم پذبر :
1-2 رژیم های جریانی:
1-2-1 رژیم جریانی پایدار:
1-2-2 رژیم جریانی حالـــت ناپایدار:
1-2-3 رژیم جریانی شبه پایدار:
1-3 معادله جریان شعاعی یکنواخت سیال غیرقابل تراکم:
1-4 معادله حرکت سیال درجریان شعاعی برای حالـــت نیمه پایا:
1-5 جریان شعاعی گازها در حالـــت پایا:
1-6 عملکرد جریان در چاههای نفتی:
عملکرد چاههای نفتی (عمودی):
1-7: جریان گذرا در مخازن زیر اشباع:
1-7-2 جریان پایدار:
1-7-3 جریان شبه پایدار:
ب:کاهش گرانودی:
ج:کاهش نسبت وافزایش d:
مخازن غیر اشباع:
ناحیه اول: منطقه غیر اشباع:
1-12 روش kilns clark:
عملکرد جریان در چاههای گازی
2-1 عملکرد چاههای گازی(عمودی):
2-2 شاخص بهره دهی برای چاههای گازی:
ناحیه اول: منطقه ای با فشارکم:
ناحیه سوم:منطقه با فشار بالا:
3-1 well per formance:
3-2 جریان مایع تک فازی:
3-3 جریان های تک فازی در چاههای نفت:
3-3 رژیم های جریان:
سرعت ظاهری فاز مایع (super ficial velocity):
سرعت :
سرعت واقعی:
سرعت جریان دوفازی:
جرم ویژه:
برای محاسبه ضریب اصطحکاک وافت فشار:
گرانروی:
مدل جریان هموژنHomogeneous –flow model)):
مدل جریان جداشده یا تفکیک شده :separated-flow model)):
3-6-1 :مدل جریان هموژن :
براساس واحدهای میادین:
3-7-1 :روش دما وضریب تراکم پذیری میانگین متوسط:
3-8 روش cullender,smith :
خلاصه:well bore performance:
3-10 طریقه رسم نمودار VLP:
4-2 جریان صوتی و شبه صوتی:
4-3 جریان تابع تک فازی :
این پایان نامه شامل 109 صفحه و همچنین به دلیل وجود عکـس و نمودار و جدول حجم بالایی معادل 100مگابایت دارد .

پایان نامه نفت=سیالات+جریانی پایدار+ناپایدار+سرعت جریان دوفازی+طریقه رسم نمودارVLP+عملکرد چاههای گاز
1-1 سیالات مخازن:
1-1-1 سیالات تراکم ناپذیر:
1-1-2 سیالات تقریبا تراکم پذیر:
1-1-3 سیالات تراکم پذبر :
1-2 رژیم های جریانی:
1-2-1 رژیم جریانی پایدار:
1-2-2 رژیم جریانی حالـــت ناپایدار:
1-2-3 رژیم جریانی شبه پایدار:
1-3 معادله جریان شعاعی یکنواخت سیال غیرقابل تراکم:
1-4 معادله حرکت سیال درجریان شعاعی برای حالـــت نیمه پایا:
1-5 جریان شعاعی گازها در حالـــت پایا:
1-6 عملکرد جریان در چاههای نفتی:
عملکرد چاههای نفتی (عمودی):
1-7: جریان گذرا در مخازن زیر اشباع:
1-7-2 جریان پایدار:
1-7-3 جریان شبه پایدار:
ب:کاهش گرانودی:
ج:کاهش نسبت وافزایش d:
مخازن غیر اشباع:
ناحیه اول: منطقه غیر اشباع:
1-12 روش kilns clark:
عملکرد جریان در چاههای گازی
2-1 عملکرد چاههای گازی(عمودی):
2-2 شاخص بهره دهی برای چاههای گازی:
ناحیه اول: منطقه ای با فشارکم:
ناحیه سوم:منطقه با فشار بالا:
3-1 well per formance:
3-2 جریان مایع تک فازی:
3-3 جریان های تک فازی در چاههای نفت:
3-3 رژیم های جریان:
سرعت ظاهری فاز مایع (super ficial velocity):
سرعت :
سرعت واقعی:
سرعت جریان دوفازی:
جرم ویژه:
برای محاسبه ضریب اصطحکاک وافت فشار:
گرانروی:
مدل جریان هموژنHomogeneous –flow model)):
مدل جریان جداشده یا تفکیک شده :separated-flow model)):
3-6-1 :مدل جریان هموژن :
براساس واحدهای میادین:
3-7-1 :روش دما وضریب تراکم پذیری میانگین متوسط:
3-8 روش cullender,smith :
خلاصه:well bore performance:
3-10 طریقه رسم نمودار VLP:
4-2 جریان صوتی و شبه صوتی:
4-3 جریان تابع تک فازی :
این پایان نامه شامل 109 صفحه و همچنین به دلیل وجود عکـس و نمودار و جدول حجم بالایی معادل 100مگابایت دارد .

1-1 سیالات مخازن:
1-1-1 سیالات تراکم ناپذیر:
1-1-2 سیالات تقریبا تراکم پذیر:
1-1-3 سیالات تراکم پذبر :
1-2 رژیم های جریانی:
1-2-1 رژیم جریانی پایدار:
1-2-2 رژیم جریانی حالـــت ناپایدار:
1-2-3 رژیم جریانی شبه پایدار:
پایان نامه نفت
پایان نامه نفت
پایان نامه نفت
محصول: پایان نامه نفت
تاریخ به روزرسانی: 1393/8/2
وزن: 200 گرم
قیمت: 14,000 تومان
فروشنده: اطلس
تلفن فروشنده: 09178712873
گفتگوی خصوصی با فروشنده
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره پایان نامه نفت نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: پایان نامه نفت
پشتیبانی: اطلس
09178712873
پشتیبانی
پشتیبانی