البرزسل

کسب درآمد با نوشته مقاله

با نوشتن مقاله کسب درآمد کنید.

روشهای کسب درآمد با نوشتن مقاله:

1. هر مقاله ای که بنویسید مبلغی دریافت می کنید. مقدار مبلغ، در پنل شما مشخص شده است.

2. بازدیدکننده ها می توانند مقالات شما را لایک کنند. با هر چند لایک، مبلغی به درآمد شما افزوده می گردد. مقدار مبلغ، در پنل شما مشخص شده است.

مهم: مطالب مقاله را باید خودتان بنویسید و نباید از جایی کپی کنید. ما مقاله شما را در اینترنت جستجو می کنیم اگر در جایی وجود داشته باشد آن را تایید نمی کنیم.

اگر در زمینه خاصی مهارت دارید می توانید مقاله ای در رابطه با مهارتتان بنویسید. اگر توانایی ترجمه مقالات خارجی را دارید و اگر با اصول نوشتن مطلب پربازدید آشنایی دارید فرصت را از دست ندهید.

ترجیحا مقالات متناسب با کار سایت البرزسل ثبت کنید. مانند تازه های فناوری، بازاریابی، علمی، کسب درآمد در اینترنت و ...

جهت ثبت مقاله، وارد پنل کاربری خود شوید و اگر عضو سایت نیستید ثبت نام کنید.

عضو البرزسل هستید؟
تازه وارد هستید؟